Kvalitetssikring af virksomheder

Foto_kvalitetssikring_mod_rotter_og_mus_i_industrien

Rottesikring til virksomheder hvor kvalitet og kontrol er væsentlig

Effektiv sikring mod skadedyr er blevet endnu vigtigere med lovgivning om ikke at bruge gift i permanente sikringsordninger, der er trådt i kraft i løbet af sommeren 2016. 

WiseCon tilbyder løsninger til sikring og overvågning af din virksomhed, så angreb fra gnavere kan undgås eller bekæmpes. De elektroniske fælder og sensorer sender oplysninger til datasystemet WisePlan, så aktivitet kan dokumenteres og rapporteres ift. de standarder, der er relevante for din forretning.

Hvad kan WiseCon gøre for dig?

WiseCon har forskellige typer udstyr, der kan overvåge om/når der er gnaveraktivitet inden for i eller omkring din virksomhed.

Det elektroniske sensorsystem Wise-I giver mulighed for både at sætte sensorer op i f.eks. kabelbakker og serverrum, hvor bevægelse skal opdages inden ledninger gnaves over og elektronik ødelægges. Diskrete fælder kan sættes op rundt om bygningen – forsynet med sensorer så aktivitet måles og mus/rotter slås ihjel hvis de er på området. Både sensorer og fælder rapporterer ind til WisePlan så I kan få statistik om bevægelse og evt. fangster, samt månedlige rapporter der dokumenterer jeres indsats af skadedyrssikringen.

Læs mere om Wise-I

Ligger virksomheden i et naturområde eller op til landbrugsjord, så der er mange mus eller rotter i området, anbefaler vi at bruge WiseBox, der kan fange adskillige mus eller rotter inden fælden skal tømmes. Ved fangst får man automatisk besked på SMS og e-mail. 

Læs mere om WiseBox

WiseTrap kloakfælden anbefales som rottesikring hvis der er kloakker under virksomheden. Rotteproblemer kommer typisk fra kloakken og en WiseTrap er en effektiv rottespærre og sikring mod angreb.

Læs mere om WiseTrap

Foto_Wise-I_overvågning_af_virksomheder_300x400

 

Foto_WiseBox_bruges_i_virksomheder

Fordele ved WiseCon løsningen

  • 24/7 overvågning – døgnet rundt holder sensorer vagt, sikrer din virksomhed og rapporterer aktivitet (bevægelse eller drab) så du har ro i sjælen og fuldt overblik over situationen.
  • Giftfri – alt WiseCons udstyr er giftfrit og kan bruges til at sikre din virksomhed både inden- og udenfor.
  • Effektiv – slår skadedyrene ihjel omgående, så man ikke skal vente på at giften virker og dyret skal findes.
  • Dokumenterbar – aktivitet registreres og kan dokumenteres i henhold til påkrævede standarder.

Fødevarevirksomheder sikrer sig mod rotter og mus

Læs kundecasen om rottesikring til virksomheder:
Supermarkedskæde sikrer sig mod rotter og mus.

© wisecon.dk – Kvalitetssikring af virksomheder