Projekter til det offentlige

Foto_Sådan_bekæmper_forsyninger_rotter_med_WiseConudstyr

Partnerskab mod rotterne

Til forsyninger og kommuner tilbyder WiseCon et partnerskab, hvor WiseCon’s projektafdeling gennem hele processen rådgiver og bistår kommune og forsyning i samarbejde om projekter som f.eks. renovering eller separatkloakering.

Kunden tildeles en fast projektleder, der bistår og rådgiver omkring udfordringer med rotter, under hele processen. Projektlederen analyserer det relevante område, så fælder kan placeres optimalt, flyttes når der ikke længere er rotteaktivitet og på denne måde skridt for skridt rydde for rotter i takt med at kloakeringsarbejdet skrider frem. Det giver øget sikkerhed for borgerne og arbejdere samt sikrer investeringen i kloakken

Al aktivitet opsamles i WisePlan og via systematisk rapportering dokumenterer WiseCon at rotte-problemerne er løst inden fælderne flyttes videre til næste område. Såfremt der viser sig udfordringer, kan WiseCon rådgive og vejlede og f.eks. gennem videooptagelser dokumentere aktivitet i en given brønd, eller vise områder, hvor f.eks. kloakker skal spules eller renoveres, så arbejdet generelt kan optimeres.

I den periode hvor projektet står på, følger WiseCon nøje fælderne. Aktivitetsrapporter leveres månedligt (hyppigere lige efter installation), og er det tegnet en guldservice gives en udvidet garanti på fælderne.

© wisecon.dk – Projekter til det offentlige