Undgå smittefare i skoler og institutioner

Foto_rottebekæmpelse_på_skoler

Rottebekæmpelse på skoler og institutioner

WiseCon har i flere år samarbejdet med kommuner om at sikre offentlige bygninger, og har fx lavet rottebekæmpelse på skoler.

Et rotteproblem i en skole eller institution udgør en alvorlig smitterisiko for børn og personale. Rotter bærer på op mod 55 sygdomme, der kan smitte mennesker – enkelte af disse er dødelige – og smitten overføres ikke kun ved direkte kontakt med rotten, men typisk ved at man er i kontakt med rottens urin, ekskrementer eller materialer rotter har rørt ved. For at sikre sundhed for børn og personale, er det derfor vigtigt at sikre sig mod rotter. 

En anden væsentlig grund til at undgå de ubudne gæster er de millioner af kroner de kan gøre skade for, hvis de først trænger op fra kloakken, ind i væg og tagkonstruktion. 

For vuggestuer og børnehaver er problemet ikke kun rotter. Besøg af mus i de krybber eller barnevogne børnene sover i er et kendt fænomen, og da mus i byområder kan bære på de samme sygdomme som rotter, skal gnaverbesøg naturligvis også undgås her. 

Slip af med rotter og mus

Bekæmpelse af et rotteproblem eller sikring mod rotteangreb gør man bedst ved at bekæmpe i kloakken. Over 90 procent af rotterne bor i kloakken, så har man rotter på overfladen er det typisk et tegn på at der er rigtig mange rotter i kloakken.

WiseTrap fælden monteres i kloakken, og dræber rotterne hurtigt, effektivt og uden brug af gift. Skal institutionen sikres, er den mest effektive rottespærre en WiseTrap monteret i brønden ud mod den offentlige kloak – den holder ikke kun rotterne ude, men slår dem ihjel der forsøger at passere, så de ikke fristes til at gnave sig op til overfladen. 

Hvis der allerede er rotter på området – noget WiseCon kan konstatere ved en kameraoptagelse – er det mest effektive at sætte flere WiseTraps ned, så hele området ryddes for rotter.

Læs mere om WiseTrap

 

 

 

Foto_rottebekæmpelse_på_skoler

Giftfri sikring mod mus

Giftfri sikring mod mus kan gøres ved placering af en WiseBox – en multifangst fælde, der afliver mus og rotter med strøm. Den placeres langs muren – f.eks. i skuret med barnevogne – eller langs bygningen på legepladsen, og kan således effektivt erstatte de giftbokse man tidligere brugte rundt om bygningerne. Fælden sender automatisk information ved fangst – og kan indstilles til kun at være aktiv udenfor institutionens åbningstid. 

WiseCon tilbyder desuden en elektronisk løsning til overvågning af f.eks. aktivitet i køkkenskabene eller kælderen, så man kan opdage eventuelle besøg af mus og rotter inden de bliver et stort problem. Systemet Wise-I inkluderer både sensorer og fælder. 

Læs mere om WiseBox og overvågningssystemet Wise-I.

Husk, opdager du rotter skal det anmeldes til kommunen.

 

 

Foto_WiseBox_bruges_i_skoler_og_børnehaver_300x400

Fordele ved WiseCon løsningen

  • Helt giftfri – ingen risiko for forgiftning af mennesker, dyr eller miljø.
  • Effektivt – WiseTrap slår rotter ihjel hvor de bor. Der er ikke behov for lokkemad – sensorer registrerer varme og bevægelse og dræber rotten på dens færden. 
  • Uden gener – døde rotter i kloakken skyldes væk med vandet. På overfladen ligger de i en affaldspose i en fælde. Der er altså ingen lugtgener fra forgiftede dyr, der skjuler sig for at dø.
  • Dokumenterbar – fælderne sender statistik (sms/e-mail) så det kan dokumenteres om der er aktivitet eller om problemet er løst.
  • Elektronisk overvågning også muligt i køkkenskabe o.lign. steder hvor man ikke ønsker gift el. lokkemad.
  • Dyre etisk forsvarligt – testet til at være den hurtigste og mest humane måde at slå gnaverne ihjel på.

Sådan slipper skoler af med rotteproblemet

Læs kundecasen, om hvordan der laves rottebekæmpelse på skoler: Skole undgår smittefare fra rotter hos elever

© wisecon.dk – Undgå smittefare i skoler og institutioner