Undgå rotter og mus

Foto_rotte_under_vask 

Bekæmp rotterne direkte i kloakken

90 procent af alle rotter på overfladen stammer fra kloakken. Når man i bymæssig bebyggelse ser rotter på overfladen betyder det typisk, at der er rigtig mange rotter i kloaknettet, hvorved nogle af skadedyrene er blevet tvunget op til overfladen. Det mest effektive er derfor at forebygge og bekæmpe rotter direkte i kloakken. 

Bor du i et rotteplaget område, så anbefaler vi at få en WiseTrap rottefælde monteret i skelbrønden, så du forebygger at rotterne trænger ind i din bolig.

Husk! Hvis du ser en rotte har du pligt til at anmelde det til kommunen. Dette kan typisk gøres elektronisk på kommunens hjemmeside.

Hvad kan du selv gøre for at undgå rotter og mus?

Hvis du vil undgå rotter og mus, og den deraf følgende risiko for alvorlig smitte og kostbare skader, er der her nogle gode råd til at forebygge uønskede besøg:

  • Monter WiseTraps i skelbrønde.
  • Husk at montere stålnet over faldstammeudluftninger.
  • Husk at riste over gulvafløb skal være i rustfrit stål og skal fastskrues.
  • Husk at affaldsbunker, kompost og fuglefodring tiltrækker rotter. Begræns derfor dette i det omfang det er muligt.
  • Reparer alle revner og sprækker i sokler og facader.
  • Luk kældervinduerne.
  • Sørg for at døre og vinduer slutter tæt til karmene.
  • Afprop åbentstående afløbsrør og luk gamle ubenyttede kloak- og afløbsrør.
  • Tjek jævnligt, at dine brønde og afløbsrør er intakte og velfungerende. Få lavet en TV-inspektion af afløbssystemet hvert 5. – 6. år, og få evt. skader repareret hurtigt.

Følger du disse råd, får rotterne og musene meget svære forhold.

 

Er du i tvivl om du har rotter eller mus kan du evt. læse tegn på rotter.

© wisecon.dk – Undgå rotter og mus